Bedrijfsmatige verzekeringen

Voor bedrijven zijn een groot aantal verzekeringen van belang, hieronder wordt een indicatie gegeven van de verschillende verzekeringen die mogelijk zijn voor bedrijven.


Bedrijfsgebouw

Hierbij kan gedacht worden aan uw bedrijfshal, de winkel het kantoorpand, maar ook de gebouwen van de boerderij. De opstal van een bedrijfsgebouw kan beschadigen door bijvoorbeeld brand, storm of sneeuwdruk. Voor sommige panden kan ook glas meeverzekerd worden. Schade aan de opstal kan verzekerd worden met een bedrijfsgebouwen verzekering. Wij kunnen uit de verschillende aanbieders de gebouwen verzekering kiezen die het beste bij uw bedrijfsvoering past.

Inventaris

De inventaris in uw bedrijfsgebouw kunt u onder andere verzekeren tegen schade door brand, storm, diefstal (na braak) en waterschade. Een verzekering waardoor u bij het ontstaan van schade door een gedekt evenement uw kostbare spullen kunt vervangen waardoor uw weer door kunt gaan met uw bedrijfsvoering.

Bedrijfsschade

Wanneer uw brutowinst in gevaar komt door bijvoorbeeld brand, storm of waterschade kan een bedrijfsschade verzekering uitkomst bieden. Schade aan uw bedrijfsgebouw, inventaris of goederen kan een nadelige invloed hebben op uw brutowinst. Bij de bedrijfsschade verzekering is dit verzekerd. Door een uitkering op uw bedrijfsschadeverzekering kunt u uw vaste kosten gewoon blijven doorbetalen.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Uw bedrijf kan op verschillende manieren schade veroorzaken en daardoor aansprakelijk gesteld worden. Aansprakelijkheid kan ontstaan doordat uzelf of een van uw medewerkers, ondanks een zorgvuldige bedrijfsvoering een fout maakt. U bent als werkgever ook aansprakelijk als uw werknemers door onvoldoende veiligheid in het werk schade lijden. Kleine fouten die vaak enorme grote financiële gevolgen kunnen hebben, hiervoor biedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitkomst.

Rechtsbijstand

Of u nu te maken krijgt met juridische geschillen met één van uw medewerkers of dat u een probleem krijgt met een leverancier die niet volgens afspraak heeft geleverd. Op het moment dat u een advocaat of rechtsbijstandadvies nodig heeft, kunt u met aanzienlijke kosten te maken krijgen. Om dat te voorkomen kunt u via ons kantoor een bedrijfsrechtsbijstandverzekering afsluiten. We kunnen zo`n rechtsbijstand verzekering aanpassen aan uw bedrijfsvoering. Het is daarnaast mogelijk om verkeersrechtsbijstand en bijvoorbeeld incassovorderingen mee te verzekeren.

Bedrijfswagen

Een bestelbus voor uw bedrijf, met of zonder ingerichte cabine. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een WA verzekering tot een Volledig Casco verzekering. Er wordt voor u gezocht naar een dekking op maat. Of het nu gaat om één of twee auto`s of om een compleet wagenpark bij ons bent u aan het juiste adres. Ook voor een Schadeverzekering voor Inzittenden kunt u bij ons terecht. Uw personeel is dan verzekerd voor schade die door een ongeval ontstaat.

Werkmaterieel, Tractoren

Bij werkmaterieel kunt u denken aan o.a. laadschoppen, vorkheftrucks, laad- en loskranen en mobiele kranen. De dekking kan tot zeer uitgebreid, maar ook alleen een WA dekking kan voldoende zijn. Afhankelijk van de nieuw- of aanschafwaarde, het bouwjaar, het soort machine en waarvoor hij wordt gebruikt gaan wij op zoek naar de verzekering die het beste bij u machine past.

Arbeidsongeschiktheid voor ondernemers en DGA`s

Deze verzekering geeft een periodieke uitkering als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 65 jaar aan de ondernemer. De Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt pro rato uitgekeerd volgens een in de voorwaarden vastgelegde uitkeringsschaal. Gebruikelijk is een wachttijd van 2 weken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het verzekeren van arbeidsongeschiktheid in het eerste jaar (Rubriek A) en in de daarop volgende periode (Rubriek B). De premie is mede afhankelijk van het soort beroep, de leeftijd en de eindleeftijd (60 of 65 jaar) en de keuze in het aantal wachtdagen. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, de uitkering daarentegen is wel belast.

Ziekteverzuim

Een werkgever is tegenwoordig wettelijk verplicht een zieke werknemer gedurende twee jaar 70 % van zijn loon door te betalen. Gedurende het 1e jaar van de ziekte geld vaak krachtens een CAO een hogere doorbetalingsverplichting (tot 100%). Het financiële risico van ziekteverzuim van uw medewerkers is te verzekeren op een ziekteverzuim verzekering.

Wet inkomen naar Arbeidsvermogen


Op 29 december 2005 is de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in werking getreden. Deze wet geldt voor werknemers die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Na 104 weken arbeidsongeschiktheid kan de werknemer op basis van de WIA in aanmerking komen voor een WGA of een IVA uitkering. De wet WIA heeft de WAO vervangen en gaat uit van wat werknemers nog wel kunnen. Het is aanzienlijk moeilijker om in aanmerking te komen voor deze voorzieningen. Voor het verzekeren van meer inkomenszekerheid van uw medewerkers kunt u ook bij ons terecht.

Pensioen

Als werkgever kunt u uw medewerkers de mogelijkheid bieden om pensioen op te bouwen binnen uw bedrijf. Bij ons kunt u terecht wanneer u die opbouw mogelijkheid wilt uitvoeren. Samen met u kijken we welke mogelijkheden er zijn voor pensioenopbouw voor uw personeel. Ook voor uw eigen pensioen verzekering kunt u bij ons terecht.
Het is voor ons onmogelijk om alle soorten verzekeringen te behandelen op deze website, heeft u nog vragen over bovengenoemde, of wilt u iets heel anders weten dan bent u van harte uitgenodigd om persoonlijk contact met ons op te nemen.

Wij zijn aangesloten bij

Verzekerings- en hypotheekkantoor Riemersma | W. Boumastraat 21 | 9076 EM Sint Annaparochie
T 0518-402917 | F 0518-402360 | Email: | Webontwerp: Verbi